บริการรับประกัน

  • บริษัทจะทำการตรวจสอบและนำเอกสารเคลมประกันเข้าระบบอย่างรวดเร็วที่สุด รวมถึงจัดหาชิ้นส่วนสำรองทุกชิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้จุดที่มีปัญหาได้รับการซ่อมแซมอย่างเรียบร้อย สำหรับสิ่งอื่นๆ ที่อาจต้องทำ บริษัทจะรับผิดชอบและดำเนินการอย่างทันท่วงที
  • ทีมบริการของเราจะให้ความช่วยเหลือและตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการซ่อมบำรุงและให้การบริการเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ตามข้อกำหนดของผู้ผลิตเครื่องยนต์และเครื่องจักร สิ่งนี้ทำให้ผู้ผลิตหลากหลายรายยินดีตกลงจะรับเอกสารเคลมประกันจากเราง่ายขึ้น รวมถึงยืดระยะเวลาประกันให้เมื่อหมดเวลามาตรฐานแล้วอีกด้วย