wider-logo

เรือยอชต์ Wider

ในปี ค.ศ. 2010 เรือ Wider ได้ถือกำเนิดขึ้นจากความทุ่มเทของ Tilli Antonelli ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานบริษัทเรือยอชต์ Pershing อันโด่งดัง ที่จะสร้างสรรค์เรือยอชต์ที่เปี่ยมไปด้วยสมรรถนะและนวัตกรรมอันโดดเด่น